Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
Dogodki

Prehod na MSRP v praksi

18.4.2019

Prehod na MSRP v praksi

Ste tudi vi med tistimi, ki bodo začeli uporabljati Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP), ne veste pa kje začeti s spoznavanjem zbirke? Odgovor boste našli v nadaljevanju.

V letu 2019 sta zbirki SRS in MSRP ponovno »usklajeni«, vendar še vedno obstajajo določene razlike na katere bomo na seminarju opozorili. Prehod na spremenjeni okvir računovodskega poročanja ima tudi davčne posledice. Na konkretnem zgledu bomo prikazali izbirne možnosti ob prehodu na MSRP ter njihov vpliv na davčno osnovo ob prehodu in v prihodnjih obdobjih.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Vpogled v zbirko MSRP v kratkem času
 • Prikaz razlik med SRS in MSRP
 • Obravnava sprememb z davčnega vidika
 • Prikaz učinkov prehoda iz SRS na MSRP
 • Napotki za opravljaje izpita iz poznavanja MSRP iz prve roke

PROGRAM

9.00 – 10.30

Nacionalna zakonodaja in MSRP

 • Kdaj se odločiti za uporabo zbirke MSRP
 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP
 • Postopek sprejemanja MSRP
 • Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Letno poročanje in obvezna razkritja


Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP

 • Sistematika zbirke
 • Poštene vrednosti za računovodske namene
 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev

10.30 – 11.00

Odmor s pogostitvijo

11.00 – 12.30

Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP (nadaljevanje)

 • Poslovne kombinacije in dobro ime
 • Finančne naložbe -naložbe v podjetja v skupini, kriptovalute
 • Kapital
 • Rezervacije
 • Obveznosti
 • Prihodki

12.30 – 12.45

Krajši odmor

12.45 – 14.15

Prehod na MSRP

 • Predstavitev pravil prehoda: MSRP 1 – Prva uporaba MSRP
 • Zgled prehoda v primerjavi s SRS 2016 – izbirne možnosti v povezavi z davki
 • Primerjalna obdobja v računovodskih poročilih
 • Medletna poročila

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. V svojih člankih na enostaven način predstavlja spremembe na področju računovodenja.

Datum: 18.4.2019

Ura : od 09.00 do 14:15

Kotizacija: za naročnike na storitve portala TFL je cena seminarja 190 EUR + DDV, za ostale udeležence je cena 220 EUR + DDV

5% popust za zgodnje prijave do 4.4.2019!

Lokacija: CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Spletna stran : https://www.tax-fin-lex.s

Več o dogodku najdete tukaj.


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2019 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o