Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
 • Bizi.si
 • Dogodki
 • Kako napredovati od računovodje do vodje, direktorja financ (CFO)?
Dogodki

Kako napredovati od računovodje do vodje, direktorja financ (CFO)?

24.10.2019

Kako napredovati od računovodje do vodje, direktorja financ (CFO)?

 

 

S čim lahko računovodja razširi oziroma nadgradi svoje znanje in veščine, da bi postal dober finančni direktor?

Obravnavali bomo tematike, ki se vedno pogosteje zahtevajo od računovodje, vednar sodijo bolj v poslovne finance in so domena vodij financ. Teme vključujejo planiranje, napovedovanje in poročanje skozi finančne izkaze vključno s planiranjem denarnih tokov, upravljanje s (finančnimi) tveganji, kako se lotitit ocenjevanja in izbiranja projektov oziroma investicij, poskusili bomo razumeti banke in predstaviti alternativne oblike financiranja, prav tako pa se bomo dotaknili dveh davčnih tematik, transferne cene in raziskave in razvoj.

Predstavili bomo torej vsebine, ki bi morale biti poznane dobremu finančnemu direktorju, ni pa nujno, da jih potrebujejo računovodje, čeprav kot rečeno se v zadnjem času to vedno pogosteje od njih celo pričakuje. Še posebej v malo manjših podjetjih so računovodje lahko pogosto redna tarča, zakaj nekaj ni vedel/a in opozoril/a, podjetje pa je utrpelo neko škodo. Neuki direktorji celo enačijo računovodstvo s financami in od računovodje pričakujejo, da je še finančnik, davčnik, celo pravnik za delovno pravo in še kaj.

Hkrati so to vsebine, ki bi morale zanimati vsakega direktorja podjetja, z željo po boljšem upravljanju. Podjetja se razvijajo in postopno rastejo, tako da se določene potrebe pokažejo šele skozi čas, ko na primer vstopi tuji investitor, ko podjetje pridobiva kredit ali kako drugo financiranje, ali pa preprosto dosežejo velikost, ko jih direktor in računovodja ne moreta več zadostno obvladovati.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vsem, ki so žejni znanja financ, torej vsem računovodjem, ki bi želeli ali pa morajo nadgraditi svoje znanje in opravljati še kake druge naloge znotraj finančne funkcije v podjetju oziroma bi radi napredovali v vodjo financ.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij oziroma finančnikov, morajo pa poznati te vsebine za dobro upravljanje podjetja. S tem so mišljeni predvsem družbeniki in poslovodstvo, ki bi želeli razumeti tudi finančni del poslovanja podjetja in tako bolje upravljali z njim. Dotaknili se bomo predvsem tematik kot so planiranje, spremljanje poslovanja, finančnih tveganj in razumevanje bank.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Vpogled v ključne vsebine za dobrega vodjo financ
 • Praktičen prikaz orodij za planiranje, poročanje in spremljavo
 • Obravnava dveh zahtevnih davčnih področij
 • Približati se razmišljanju bank in drugih financerjev
 • Napotki za ocenjevanje in izbiranje projektov oziroma investicij

PROGRAM

8.45 – 9.00

Registracija

9.00 – 10.45

Luka Kumer
Primerjava obsega dela finančnega direktorja, računovodje, finančnega kontrolerja

 • Obseg dela računovodje, kontrolerja, CFO-ja ter pregled tipičnega življenjskega cikla, kjer v podjetju nastane potreba po angažmaju le-teh.
 • Kakšne so lahko težave podjetja, če pravočasno ne angažira kateregakoli izmed teh strokovnjakov?

Barbara Kolenc
Planiranje, napovedovanje in poročanje

 • Finančno planiranje (budgeting) predstavlja eno izmed bistvenih orodij pri prioritetiziranju in načrtovanju obratnega kapitala.
 • Predstavljeni bodo bistveni aspekti finančnega planiranja, in sicer ocenjevanje bodočih prihodkov in odhodkov, pričakovanih denarnih tokov, pričakovanega razdolževanja, razliko med planom in napovedjo (forecast), itd.
 • Predstavljena bo primerjava plana in dejanskih rezultatov kot enega izmed bistvenih načinov spremljanja v podjetju, prav tako bo na praktičnem primeru predstavljen primer poročanja lastnikom.

Planiranja denarnega toka (Cashflow planning)

 • Za večino manjših in srednjevelikih podjetij je najpomebnejše planiranje denarnega toka! Edino denar je dejstvo, prihodki so ocena.
 • V tem delu bodo predstavljene ključne prednosti planiranja denarnega toka in nato tehnike planiranja denarnega toka s predstavitvijo praktičnega primera.

10.45 – 11.00

Krajši odmor

11.00 – 12.15

Luka Kumer
Upravljanje s (finančnimi) tveganji, vključno z negotovostjo pri ocenah DT, budgetov, planov, pričakovanj pri investicijah

 • Na točnost napovedi finančne prihodnosti podjetja vplivajo finančna tveganja in ta na koncu vplivajo na uspešnost oziroma na neuspešnost posameznega podjetja.
 • CFO mora biti sposoben prepoznati tveganja, jih ovrednotiti in jih zmanjšati na sprejemljivo raven.

Ocenjevanje in izbiranje projektov oziroma investicij

 • Izbira najustreznejšega in najdonosnejšega načina investiranja sredstev podjetja je ena izmed najpomembnejših nalog finančnega direktorja.
 • Predstavljen bo proces presoje kam/ v kateri projekt naj podjejte investira. Spoznali se bomo z običajnimi tehnikami in najpogostejšimi dilemami.

12.15 – 12.45

Odmor s pogostitvijo

12.45 – 13.45

Andrej Koprivec
Financiranje v konjunkturi in recesiji ter zakaj banke prenehajo financirati

 • V obdobjih konjunkture se zdi da financiranja ni nikoli težko dobiti, ko pride do ponovne recesije pa banke začno omejevati kreditiranje in reprogrami ter refinanciranja postanejo zahtevni procesi, ki dušijo delovanje podjetij.
 • Predstavljeno bo odločanje bank, kaj spremljajo pri podjetjih ter kako se pripraviti na komunikacijo z bankami v prihajajoči recesiji, saj vsi napovedujejo, da je tik pred vrati.

Druge oblike financiranja, poleg bančnih kreditov

 • Predstavljene bodo nebančne oblike financiranja, ki jih pogosto podjetja spregledajo ali pa se jim zdijo predraga.
 • Na kratko bo predstavljen potek ter kako (ne)zahtevna je kotacija SME podjetja na borzi.
 • Faktoring in borza terjatev bosta predstavljena z vidika možnosti financiranja obratnega kapitala.

13.45 – 14.00

Krajši odmor

 

14.00 – 14.45

Miha Svetek
Davčni izzivi: Transferne cene, R&R (davčni aspekti)

 • Predstavljene bodo osnove glede transfernih cen, predvsem ključne napake, ki jih delajo podjetja, preteče kazni v primeru neupoštevanja pravil in pa na kratko kako se jih sploh lotimo (izračunavamo, dokumentiramo).
 • Druga najbolj pogosta tematika vsako leto je kaj lahko podjetje uvrsti med R&R olajšavo in si s tem zniža davčno osnovo. Preleteli bomo pravila nato pa predstavili nekaj praktičnih primerov kaj gre skozi sito FURSA in kaj ne.

 

Datum: 24.10.2019

Ura od 08.45 do 14.45

Cena : za naročnike na storitve portala TFL je cena seminarja 210 EUR + DDV, za ostale za ostale udeležence je cena 240 EUR + DDV

Lokacija: TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

Več o dogodku najdete tukaj.


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2020 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o