Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
  • Bizi.si
  • TRR - Oznake vrst računov

Oznake vrst računov


Oznaka vrste računa Funkcija računa Imetnik računa Valuta
A TR za opravljanje plačilnega prometa FO EUR+DEV
C poravnalni račun neposredne udeleženke v plačilnem sistemu
TR banke ali hranilnice odprt pri drugi banki ali hranilnici
banka / hranilnica
poravnalna banka / hranilnica
EUR
EUR+DEV
D TR za opravljanje plačilnega prometa PU DEV
F TR skladov in drugi računi, ki jih imetniki odpirajo za tuj račun (posebni računi) PO, ZI, ZBI, KI, FO EUR+DEV
H TR v postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP ZI, ZBI, P, FO EUR+DEV
K klirinški TR za razporejanje prilivov in odlivov PO EUR+DEV
L TR za opravljanje plačilnega prometa POBI EUR+DEV
M gotovinski TR pri banki PU EUR+DEV
P* TR za vplačevanje javno finančnih prihodkov PU EUR
S TR za opravljanje plačilnega prometa PU EUR+DEV
T TR za opravljanje plačilnega prometa PO, ZI, P
BPD/banke pri BS (za stranke -VP)
EUR+DEV
U TR ustanovnega kapitala PO oz. KI v ustanavljanju EUR+DEV
V TR za volilno kampanjo PO, ZI, ZBI, FO EUR+DEV
Z TR za opravljanje plačilnega prometa ZBI EUR+DEV
X TR v postopku stečaja ali likvidacije po ZFPPIPP PO oz. PU (javni zavod) v postopku stečaja ali likvidacije
PU (javna agencija) v postopku likvidacije
KI, PU (javni sklad) v stečajnem postopku
EUR+DEV
Y TR v postopku likvidacije po ZGD-1 PO, ZI oz. PU (javni sklad) v postopku redne (prostovoljne) likvidacije
KI v postopku redne ali prisilne likvidacije
EUR+DEV Kratica Opis 
 BPD borzno posredniška družba
 DEV promet v tuji valuti
 FO fizična oseba – posameznik
 KI kreditna institucija (banka ali hranilnica, v dol. primerih tudi BS)
 PO pravna oseba po ZGD (zasebniki kot fizične osebe z dejavnostjo niso zajeti), vključno s finančnimi institucijami, npr.: zavarovalnice, BPD/člani KDD itd.)
 POBI pravne osebe in njihovi deli brez individualne matične številke
 P* podjetnik po ZGD
 PU proračunski uporabnik
 EUR promet v domači valuti
 EUR+DEV promet v domači in tuji valuti
 TR transakcijski račun
 VP vrednostni papirji
 ZBI zasebnik brez individualne matične številke
 ZGD Zakon o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo)
 ZI zasebnik z individualno matično številko
 ZFPPIPP Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ur.l. RS, št. 126/2007, 40/09 in 59/09)


Opomba: Oznake vrst transakcijskih računov so priloga Akta o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (Register predpisov RS).
* Računi vrste P nimajo matične številke (dodatna pojasnila se pridobijo pri UJP).

© Vse pravice pridržane 1997-2021 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o