Dejavnost SKD: E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov