Dejavnost SKD: C26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa