Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
 • Bizi.si
 • Dogodki
 • Davčne in druge spremembe 2020, pomembne za mala podjetja
Dogodki

Davčne in druge spremembe 2020, pomembne za mala podjetja

5.12.2019

Davčne in druge spremembe 2020, pomembne za mala podjetja

Opis dogodka:

Davčne in druge spremembe v letu 2020, ki jih morajo poznati mikro in mala podjetja.

 

Opis programa:

Vabimo vas, da se na vsebinsko bogatem seminarju seznanite z zakonskimi spremembami, ki že veljajo ali so v pripravi in so pomembne za poslovanje mikro in malih podjetij v letu 2020.

Vsebina:
1. Pregled zakonov, ki se nam obetajo (zakoni v javni razpravi in v pripravi, pomembni za področje podjetništva):

 • akcija delovne inšpekcije (regresi, izplačila, evidence po zakonu o evidencah na področju dela delovnega časa),
 • dopolnitve urejanja področja trga dela (ZUTD-E),
 • predlagane spremembe evidentiranja delovnega časa,
 • predlog spremembe ZGD-1,
 • ZDavP-2L, velja od 1. 7. 2019: obveznost dajanja podatkov,
 • nov člen glede popravka obračunov in 399. čl. - izjema od prekrška pri predložitvi davčnega obračuna,
 • davčni obračun na podlagi samoprijave, obveznosti plačnika davka,
 • spremembe pri obračunu obresti, vračilu davka, prekrški,
 • predlog zDavP-2M: nujni postopki pri pridobitvi lastnih poslovnih deležev,
 • obveznosti zavezancev glede na spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2,
 • spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.


2. Pomembne novosti Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v letu 2020:

 • sprememba in vpliv amortizacije, povezane s poslovnim najemom,
 • omejitev zmanjšanja davčne osnove in posledično uvedba minimalne obdavčitve ter povišane davčne stopnje z vplivom obdavčitve skozi primer.


3. Pomembne novosti Zakona o dohodnini v letu 2020:

 • obdavčitev dohodkov fizičnih oseb: obdavčitev dohodkov iz delovnega razmerja (regres, poslovna uspešnost, nova dohodninska lestvica, spremembe glede olajšav in vpliv na izračun davčne osnove),
 • minimalna plača in upoštevanje že sprejetih sprememb Zakon o minimalni plači - posebna pozornost za delodajalce,
 • omejitev znižanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti (ter kmetijske dejavnosti), ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
 • zvišanje stopnje dohodnine od dohodka iz kapitala, ali imamo prehodno obdobje?
 • kapital, pridobljen pred 1.1.2003 in prodaja le-tega,
 • davčna obravnava naknadnih vplačil, ki jih družbeniki vplačajo po ustanovitvi družbe,
 • davčna obravnava naknadnih izplačil, povezanih z odsvojitvijo deležev v gospodarski družbi,
 • priznavanje normiranih stroškov pri obdavčevanju dobička iz kapitala - novost,
 • obresti, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve, obdavčitev nadomestila za pokrivanje morebitne izgube pri upravljanju premoženja.


Seminar bo izvajala davčna svetovalka Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, Simona Štravs, univ.dipl. prav. 
 

Datum: 5.12.2019

Ura od 9:00 do 13:00

Lokacija: OOZ Ljubljana Bežigrad, Nade Ovčakove ulica 13, Ljubljana

Cena : - za člane OZS s plačano članarino (z DDV) - 73,20 €
             - za ostale udeležence (z DDV) - 146,40 €

Več o dogodku najdete tukaj.


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2019 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o