Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: G45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili