Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: G45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo