Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: G47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki