Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami