Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: C17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona