Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: M74.300 Prevajanje in tolmačenje