Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: F43.342 Pleskarska dela