Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic