Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
 • Bizi.si
 • Dogodki
 • Računovodenje, knjiženje in davčni vidik najemov ter pravice do uporabe opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev
Dogodki

Računovodenje, knjiženje in davčni vidik najemov ter pravice do uporabe opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev

20.4.2020

Računovodenje, knjiženje in davčni vidik najemov ter pravice do uporabe opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev

NA SEMINARJU BOMO ODGOVORILI  NA NASLEDNJA PROBLEMSKA VPRAŠANJA:

 1. Kaj je finančni najem?
 2. Kaj se poslovni najem in poslovni manjše vrednosti?
 3. Kaj je pravica do uporabe opredmetenega osnovnega sredstva?
 4. Kako računovodsko evidentirati finančni najem?
 5. Kako računovodsko evidentirati poslovni najem?
 6. Kako računovodsko evidentirati pravico do uporabe?
 7. Kakšen je davčni vidik finančnega in poslovnega najema ter pravice do uporabe?
 8. Kako določiti vrednosti in evidentirati pravico do uporabe za nedoločen čas?

Prenovljeni SRS 2016, ki so začeli veljati v letu 2019 predvidevajo drugačno računovodsko obravnavo najemov pri najemnikih.

Računovodsko in davčno evidentiranje finančnih najemov je nespremenjeno vendar je precej drugače pri poslovnih najemih, ki so jih do spremembe najemniki izkazovali le kot strošek najemnine. Najetih sredstev v bilanci stanja najemniki niso izkazovali niti v aktivi niti v pasivi bilance stanja. Evidence so se izkazovale le v zunajbilančni  evidenci.

Najemniki dolgoročnih sredstev morajo dolgoročne najeme izkazovati med svojimi sredstvi in dolgovi. Strošek najema je potrebno preračunati, saj je treba v izkazu poslovnega izida najti prejšnje najeme med stroški amortizacije in finančnimi odhodki (obresti).

Na dolgi rok gre za enak strošek, vendar strošek storitev (najemnine), po novih določilih pa strošek amortizacije in obresti. Spremembe veljajo za srednje in velike ter tudi za nekatere mikro in majhne organizacije.

KAJ JE NAJVEČJI PROBLEM NEOPREDMETENIH SREDSTEV:

Največji problem je določanje vrednosti pravic do uporabe, ki so dolgoročne ali za nedoločen čas. Kako preračunati in knjižiti dolgoročne vrednosti pravic do uporabe na sedanjo vrednost?

ODGOVORI STROKOVNJAKOV NA VAŠA VPRAŠANJA:

Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

Datum: 24.4.2020

Ura: od 09:00 do 14:00

Kotizacija za seminar znaša 280 EUR (DDV ni vključen v ceno)

Lokacija: Gospodarska Zbornica Slovenije Center Za Poslovno Usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27, 1000 Ljubljana

Več o dogodku najdete tukaj.


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2020 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o