Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
 • Bizi.si
 • Dogodki
 • BRANJE IN ANALIZA BILANC ZA NEFINANČNIKE (2 DNI) 1.DEL
Dogodki

BRANJE IN ANALIZA BILANC ZA NEFINANČNIKE (2 DNI) 1.DEL

5.3.2021

BRANJE IN ANALIZA BILANC ZA NEFINANČNIKE (2 DNI) 1.DEL

Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke. Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzamejo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki.

Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki, ki je novost v Sloveniji. Izvedba vključuje e-gradivo in dve spletni srečanji v živo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami.

Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter  predstavili nekaj dodatnih vsebin. Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc'.

Vsebina letnega poročila bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič). Leto 2020 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili potrebnim dodatnim pojasnilom v letnem poročilu 2020.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim. Izobraževanje je namenjeno tudi vsem drugim različnim nefinančnim profilom, ki pri svojem delu potrebujejo ta znanja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Znali boste sestaviti enostavne računovodske izkaze
 • Izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili
 • Dostop do e-gradiva še eno leto in v tem času odgovori na vprašanja

PROGRAM

1. dan (spletno srečanje v živo)

9.00 – 11.00
Ugotavljanje poštene vrednosti za računovodske namene

 • Opredelitev različnih standardov vrednosti
 • Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti
 • Posebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

Ogled filma: Koristna presoja

Od knjižb k računovodskim izkazom

 • Zgled – ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
 • Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
 • Komentar posameznih dogodkov in njihov vpliv na računovodske izkaze
 • Sestavitev računovodskih izkazov

Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah

 • Podrobneje o posameznih sredstvih: opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, terjatve, zaloge, časovne razmejitve
 • Podrobneje o virih sredstev: kapital, revalorizacijske rezerve, rezerve nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti, lastne delnice, obveznosti
 • Vrste prihodkov in odhodkov, davki

Vaje z rešitvami za utrjevanje znanja

2. dan (spletno srečanje v živo)

9.00 – 11.00
Vprašanja udeležencev

Primerjava ločenih in skupinskih letnih poročil dveh slovenskih podjetij
(za leto 2019 ali celo 2020)

 • Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi
 • LP Petrol d.d. – pogledamo tudi zadnje medletno poročilo
 • LP Akrapovič, d.o.o.

Vpliv COVID-19 na poročanje

Ogled filma: Kaj mora vedeti delničar

Datum: 5.3.2021 in 12.3.2021

Ura: od 9.00 do 11.00

Lokacija: dogodek na spletu

CENA: 420 EUR + DDV (2 DNI)

Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke. Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzamejo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki.

Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki, ki je novost v Sloveniji. Izvedba vključuje e-gradivo in dve spletni srečanji v živo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami.

Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter  predstavili nekaj dodatnih vsebin. Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc'.

Vsebina letnega poročila bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič). Leto 2020 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili potrebnim dodatnim pojasnilom v letnem poročilu 2020.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; tako pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem in drugim. Izobraževanje je namenjeno tudi vsem drugim različnim nefinančnim profilom, ki pri svojem delu potrebujejo ta znanja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Znali boste sestaviti enostavne računovodske izkaze
 • Izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili
 • Dostop do e-gradiva še eno leto in v tem času odgovori na vprašanja

PROGRAM

1. dan (spletno srečanje v živo)

9.00 – 11.00
Ugotavljanje poštene vrednosti za računovodske namene

 • Opredelitev različnih standardov vrednosti
 • Tehnike ocenjevanja poštene vrednosti
 • Posebna pravila pri merjenju sredstev in obveznosti pri poslovnih kombinacijah

Ogled filma: Koristna presoja

Od knjižb k računovodskim izkazom

 • Zgled – ustanovitev storitvenega podjetja in poslovanje v prvem letu
 • Prikaz knjiženja dogodkov v dveh oblikah (T-konti in temeljnica)
 • Komentar posameznih dogodkov in njihov vpliv na računovodske izkaze
 • Sestavitev računovodskih izkazov

Poglobljeno o posameznih gospodarskih kategorijah

 • Podrobneje o posameznih sredstvih: opredmetena osnovna sredstva, finančne naložbe, naložbene nepremičnine, terjatve, zaloge, časovne razmejitve
 • Podrobneje o virih sredstev: kapital, revalorizacijske rezerve, rezerve nastale iz vrednotenja po pošteni vrednosti, lastne delnice, obveznosti
 • Vrste prihodkov in odhodkov, davki

Vaje z rešitvami za utrjevanje znanja

2. dan (spletno srečanje v živo)

9.00 – 11.00
Vprašanja udeležencev

Primerjava ločenih in skupinskih letnih poročil dveh slovenskih podjetij
(za leto 2019 ali celo 2020)

 • Zakaj so pomembni skupinski računovodski izkazi
 • LP Petrol d.d. – pogledamo tudi zadnje medletno poročilo
 • LP Akrapovič, d.o.o.

Vpliv COVID-19 na poročanje

Ogled filma: Kaj mora vedeti delničar

Datum: 5.3.2021 in 12.3.2021

Ura: od 9.00 do 21

Lokacija: dogodek na spletu

CENA: 420 EUR + DDV (2 DNI)

Več o dogodku najdete tukaj.


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2021 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o