Dogodki

Letni razgovori- Namen in vsebina letnih (razvojnih) razgovorov

Letni razgovori- Namen in vsebina letnih (razvojnih) razgovorov

Letni (razvojni) razgovor izhaja iz dosedanjega dela in dosežkov zaposlenega, tako da se nadrejeni in njegov podrejeni sodelavec pogovorita o:

  • nalogah in rezultatih preteklega obdobja, o doseženih ciljih glede na vlogo sodelavca – doseženi uspehi, tudi težavah, nedokončanih nalogah, načrtih za njihovo dokončanje, …,
  • delovnih razmerah: preteklih in predlogih za izboljšanje,
  • opredelita smer razvoja in s tem povezano usposabljanje in izpopolnjevanje.

Dogovorita se:

  • o delovnih nalogah in ciljih za naslednje leto (oziroma o letnem programu posameznikovega dela glede na program dela organizacije) ter o načinu opravljanja dela, 
  • določita ključne naloge in pričakovane rezultate,
  • opredelita merila za ocenjevanje rezultatov dela (določita normative oz. kriterije, kot npr. roke, kakovost, stroške, trajanje in drugo, kar je značilno in pomembno za določeno delo),
  • opredelita razvojne ukrepe (o znanjih, sposobnostih in veščinah, ki so potrebne, da bo sodelavec lahko delo opravljal kvalitetno in učinkovito, kakor tudi z vidika dolgoročnega razvoja), 
  • dogovorita se o (predvidenem, želenem) usposabljanju in izpopolnjevanju v naslednjem letu
  • in o drugih ukrepih za povečanje delovne uspešnosti (spremembe v načinu dela, izboljšanju vzajemnega informiranja in komuniciranja, o delovnih sredstvih in pogojih dela, zagotovljeni pomoči …).

Ljudje se premikamo z odnosi in ne s silo. Odnose pa ustvarjamo skozi komunikacijo – ciljni, kontrolni, spodbujevalni, pohvalni, grajalni razgovori, pogovori o neprijetnih stvareh, pogovor s predpostavljenim, po načelu 80 % spodbud in pohval ter 20 % graj.

Z letnimi (razvojnimi) razgovori sistematično načrtujemo razvoj sprememb.

Datum: 2. 10. 2024

Ura:  od 9:00 do 15:30

Lokacija: Agencija POTI, Stegne 7, Ljubljana

Kotizacija

228,00 € + 22 % DDV

Plačilo z DDV tako znaša 278,16 € in vključuje strokovno predavanje, prikaz primerov iz prakse z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na izobraževanju in prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. SI56 3300 0000 1159 917, odprt pri Addiko Bank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo izobraževanja. Po izobraževanju vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo izobraževanja, v nasprotnem primeru vam bomo zaračunali stroške v višini 20 % kotizacije.

Več o dodgdku najdete tukaj.