Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: Q86.230 Zobozdravstvena dejavnost