Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva