Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: I55.202 Turistične kmetije s sobami