Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: G47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki