Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo