Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: N81.210 Splošno čiščenje stavb