Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov