Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: J62.010 Računalniško programiranje