Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: C31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore