Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: C32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov