Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: C22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo