Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela