Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj