Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami