Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot