Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati