Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: C10.610 Mlinarstvo