Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje