Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje