Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: F43.990 Druga specializirana gradbena dela