Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: S94.910 Dejavnost verskih organizacij