Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic