Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij