Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: H49.410 Cestni tovorni promet